Lenka Tretiagová

lenka1.jpg (originál)

MgA. Lenka Tretiagová (absolventka DAMU)

*  vedoucí Tanečního studia Light, zaměřeného na pohybové divadlo dětí a studentů

*  pedagožka tanečního oboru ZUŠ Na Poplece v Praze 5

*  pedagožka Dětského studia divadla Ponec zaměřeného na tvořivou pohybovou a dramatickou výchovu

*  spoluiniciátorka a hlavní pedagožka projektu Tanec školám

*  tvůrce mezinárodních projektů zaměřených na výchovu a vzdělávání dětí prostředky umění

*  režisérka interaktivních tanečně-divadelních inscenací pro děti

 

Divadelní a pedagogické aktivity

*  vytvořila řadu tanečně - divadelních představení s dětmi a studenty, která získávají ocenění na národní a mezinárodní úrovni (v uplynulém roce např. Barborka a cucavé bonbony / Dětská scéna a Hlasy země / Kutná hora a Svatá Helena)

*  V rámci výuky v ZUŠ vytvořila mnoho úspěšných choreografií, oceněných řadou postupů na národní a mezinárodní přehlídky a prvními místy v soutěžích (v uplynulém roce např. Komáří svatba /nominace na Kutnou horu a Hajej dítě /umístění v Poháru Sokola Jinonice).

*  Vede tvůrčí pohybové a dramatické dílny ve školách nebo v rámci festivalů a přehlídek, je spoluzakladatelkou festivalu Tanec dětem (v uplynulém roce dílny Když se čerti ženili, Můj den, Rosteme s knihou / v divadle Ponec, Nehemiáš /na faře v Hvozdnici, dílny k Pohádce po kapkách v ZŠ v Praze a středních Čechách atd.).

*  Specializuje se na taneční divadlo a komunitní divadlo, jejichž cílem je zpřístupnit dětem a dospívajícím divákům tanec jako srozumitelnou formu divadla i jako vlastní možnost seberealizace (v roce 2009 interaktivní profesionální inscenace Putování ve větvích / v divadle Ponec). Spolupracuje s profesionálními herci, tanečníky a hudebníky, které zajímá oslovění dětského diváka (Michal Dalecký, Vojta Švejda, Ondřej Lipovský, Bára Látalová, Petra Brabcová, Tomáš Žižka, Jakub Kudláč a další ...)

" Týdně učím nebo vedu na dílnách a interaktivních představeních desítky dětí a studentů. Potěší mě každá kniha, kterou si děti díky našemu působení přečtou, každé divadlo, které z vlastního zájmu navštíví, každá pozitivní komunikace, kterou mezi sebou vedou ovlivněni prožitky z našich akcí. Vaše Lenka"


lenka1.jpg (originál)lenka2.jpg (originál)

 

Skotsko 2017

14.JPG

AKTUALITY

*

PŘIJATÍ ČLENOVÉ TS LIGHT

na šk. rok 2017/18 ZDE

*

27. 9. 19:00

divadlo E-Werk v Eschwege, Německo

Krabat

*

15. 10. 16:00 Studio Alta 

JOLA MANGPO

*

16. 10. 9:00 + 10:30

Studio Alta

 JOLA MANGPO

*

17. 10. 9:00 + 10:30

Studio Alta

Hodně malá čarodějnice

*

O prázdninách jsme úspěšně hráli a tančili v USA

16. 8. Bohemian Hall, Astoria, New York, 20. 8. Unionville, 24. 8. Linden, 27. 8. Oxford ve státech Michigan a Indiana

*

10. 8. jsme hráli

Děti lví srdce

v Jiráskově Hronově

recenze zde

*

Měli jsme ohromný úspěch ve Skotsku

ABERDEEN INTERNATIONAL YOUTH FESTIVAL

2. 8. 19:30 Divadlo Sebou Dalrymple Hall, Fraserburgh, Skotsko

3. 8. 19:00 JOLA MANGPO The Lemon Tree Theatre, Aberdeen, Skotsko

4. 8. 22:00 Divadlo Sebou Hillhead Student Village, Aberdeen, Skotsko

5. 8. 14:30 + 19:30 Divadlo Sebou HIS MAJESTY´S THEATRE, Aberdeen, Skotsko

*

S úctou jsme se zúčastnili festivalu Menteatrál,

29. 7. jsme v kostele

Marie Nanebevzaté

zahráli Děti lví srdce

*

V červenci jsme se vrátili ze střechy světa. Odzer se během putování setkal se všemi svými sourozenci, rozesetými po indickém Himálaji, a především s rodiči. Děkujeme Vám všem za podporu!

V Zanskaru jsme uvedli představení:

2. 7. JOLA na festivalu Karsha Gustor v klášteru Karsha

4. 7. lidové tance ve vesnici Ičar

10. 7. JOLA v Kargyaku

12. 7. tančení spolu s dětmi z Kargyaku před posvátnou horou Gomporančen!

*

Co o nás napsali na Dětské scéně 2017

Střípky z putování Pitrýska ve Svitavách zahrál Vítek Gajdoš se svými kamarády!

video zde

*

JOLA MANGPO v ČT

*

Facebook: Taneční studio Light

*