Lenka Tretiagová

lenka1.jpg (originál)

MgA. Lenka Tretiagová (absolventka DAMU)

*  vedoucí Tanečního studia Light, zaměřeného na pohybové divadlo dětí a studentů

*  pedagožka tanečního oboru ZUŠ Na Poplece v Praze 5

*  pedagožka Dětského studia divadla Ponec zaměřeného na tvořivou pohybovou a dramatickou výchovu

*  spoluiniciátorka a hlavní pedagožka projektu Tanec školám

*  tvůrce mezinárodních projektů zaměřených na výchovu a vzdělávání dětí prostředky umění

*  režisérka interaktivních tanečně-divadelních inscenací pro děti

 

Divadelní a pedagogické aktivity

*  vytvořila řadu tanečně - divadelních představení s dětmi a studenty, která získávají ocenění na národní a mezinárodní úrovni (v uplynulém roce např. Barborka a cucavé bonbony / Dětská scéna a Hlasy země / Kutná hora a Svatá Helena)

*  V rámci výuky v ZUŠ vytvořila mnoho úspěšných choreografií, oceněných řadou postupů na národní a mezinárodní přehlídky a prvními místy v soutěžích (v uplynulém roce např. Komáří svatba /nominace na Kutnou horu a Hajej dítě /umístění v Poháru Sokola Jinonice).

*  Vede tvůrčí pohybové a dramatické dílny ve školách nebo v rámci festivalů a přehlídek, je spoluzakladatelkou festivalu Tanec dětem (v uplynulém roce dílny Když se čerti ženili, Můj den, Rosteme s knihou / v divadle Ponec, Nehemiáš /na faře v Hvozdnici, dílny k Pohádce po kapkách v ZŠ v Praze a středních Čechách atd.).

*  Specializuje se na taneční divadlo a komunitní divadlo, jejichž cílem je zpřístupnit dětem a dospívajícím divákům tanec jako srozumitelnou formu divadla i jako vlastní možnost seberealizace (v roce 2009 interaktivní profesionální inscenace Putování ve větvích / v divadle Ponec). Spolupracuje s profesionálními herci, tanečníky a hudebníky, které zajímá oslovění dětského diváka (Michal Dalecký, Vojta Švejda, Ondřej Lipovský, Bára Látalová, Petra Brabcová, Tomáš Žižka, Jakub Kudláč a další ...)

" Týdně učím nebo vedu na dílnách a interaktivních představeních desítky dětí a studentů. Potěší mě každá kniha, kterou si děti díky našemu působení přečtou, každé divadlo, které z vlastního zájmu navštíví, každá pozitivní komunikace, kterou mezi sebou vedou ovlivněni prožitky z našich akcí. Vaše Lenka"


lenka1.jpg (originál)lenka2.jpg (originál)

 

Japonsko 2016

jp034.jpg

AKTUALITY

*

Odzer s přáteli se vrátil ze střechy světa. Odzer se během putování setkal se všemi svými sourozenci, rozesetými po indickém Himálaji, a především s rodiči. Děkujeme Vám všem za podporu!

V Zanskaru jsme uvedli představení:

2. 7. JOLA na festivalu Karsha Gustor v klášteru Karsha

4. 7. tančíme ve vesnici Ičar

10. 7. hrajeme JOLU s místními dětmi ve škole v Kargyaku

12. 7. tančíme spolu s dětmi z Kargyaku před posvátnou horou Gomporančen!

*

NGA KAMPA LA ČAČE

NEJSME NA TO SAMI

NA STŘECHU SVĚTA

Naše kamarádství hory přenáší!

Skoro v Indii

Odzer se svými kamarády 

LIGHT lehkým tancem

LIGHT rozsvítil ZUŠ OPEN

*

Co o nás napsali na Dětské scéně 2017

Střípky z putování Pitrýska ve Svitavách zahrál Vítek Gajdoš se svými kamarády!

video zde

*

Recenze JOLA  - Toyama 2016 

*

JOLA MANGPO v ČT

*

Napsali o nás aktuálně

  • Úspěchy našich absolventů zde a zde
  • Ostrava - Divadlo bez bariér zde
  • Jiráskův Hronov 2016 - Puntíkáři  zde a zde
  • Jola - Divadlo Drak Hradec Králové červen 2016 zde / s.4,5/
  • Dětská scéna Svitavy 2016 - Deník Dětské scény (č. 0, str. 3, č.1/41, č.2/56, č.3/69,č.5/116)
  • Dětská scéna Svitavy 2016 / Svitavský deník - 13.6.2016/

*

Facebook: Taneční studio Light

*