Odkaz pro diváky našich představení Divadlo sebou

 T a n e č n í   s t u d i o   L i g h t

Taneční studio Light zapsaný spolek působí na poli současného tance a divadla

svoji činnost realizuje ve spolupráci se ZUŠ Na Popelce v Praze 5

Taneční studio Light ověřuje a hledá alternativní pedagogické metody využívající umění jako prostředku výchovy a vzdělávání dětí a mládeže 

 • Pravidelné lekce tanečních technik a tvořivé dramatiky
 • Umělecky a sportovně zaměřené pobyty dětí a mládeže v přírodě
 • Workshopy  tanečně - pohybové a dramatické výchovy
 • Tanec školám – výuka tanečně pohybové výchovy na základních školách

Taneční studio Light tvoří a reprízuje komunitní divadlo a integruje profesionální uměleckou tvorbu s pedagogickým působením 

 • Tvorba dětských a studentských tanečně divadelních inscenací - aktuálně TRPASLÍK BYL LESA KRÁL, JOLA a další.
 • Pořádání tematických tvůrčích setkání v rámci svátků, festivalů a přehlídek
 • Tvorba interaktivních tanečně divadelních inscenací vedených profesionálními umělci POHÁDKA PO KAPKÁCH, PUTOVÁNÍ VE VĚTVÍCH, KRABAT, HODNĚ MALÁ ČARODĚJNICE, HLASY ZEMĚ, TÁTOVÉ A MÁMY MUSÍ TU BÝT S NÁMI s koncertem HM...,KARLÍK

Taneční studio Light realizuje projekty zahraniční spolupráce a iniciuje tvorbu představení, která mají povahu sociálních projektů 

 • Umělecká tvorba s lidmi v oblastech zasažených společenskou či existenční nouzí – krajané v rumunském a srbském Banátu, Rusíni v Podkarpatské Rusi, krajané v poválečném Chorvatsku, Srbsku atd.
 • Umělecká spolupráce se zahraničními partnery, kteří obohacují tvořivé metody Studia – například Velká Británie, Norsko, Německo, Francie atd.
 • Reprezentace na zahraničních festivalech a přehlídkách
  Umělecký soubor Taneční studio Light (TSL) vznikl již před patnácti lety. V současné době funguje jako občanské sdružení při Základní umělecké škole Na Popelce v Praze 5

 Prezentační video Tanečního studia LIGHT

 

 

 

Japonsko 2016

jp030.jpg

AKTUALITY

*

DĚKUJEME VŠEM MALÝM A VELKÝM HERCŮM A TANEČNÍKŮM ZA ÚSPĚŠNÉ UVEDENÍ PROGRAMU NGA KAMPA LA ČAČE

*

Děkujeme všem, kteří naší cestu posouvají blíž k vrcholu! Dobře víme, že při stoupání vzhůru se každé nadechnutí počítá.

NGA KAMPA LA ČAČE

NEJSME NA TO SAMI

NA STŘECHU SVĚTA

*

Naše kamarádství hory přenáší!

*

14. 6. 9:30 + 16:00 Fabrika Svitavy /Dětská scéna 2017, Střípky z putování Pitrýska

*

Recenze JOLA  - Toyama 2016 

*

JOLA MANGPO v ČT

*

Napsali o nás aktuálně

 • Úspěchy našich absolventů zde a zde
 • Ostrava - Divadlo bez bariér zde
 • Jiráskův Hronov 2016 - Puntíkáři  zde a zde
 • Jola - Divadlo Drak Hradec Králové červen 2016 zde / s.4,5/
 • Dětská scéna Svitavy 2016 - Deník Dětské scény (č. 0, str. 3, č.1/41, č.2/56, č.3/69,č.5/116)
 • Dětská scéna Svitavy 2016 / Svitavský deník - 13.6.2016/

*

Facebook: Taneční studio Light

*